Standardy i wytyczne

Choroba zwyrodnieniowa stawów – zalecenia postępowania w roku 2016
14.03.2016
Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) definiowana jest jako choroba chrząstki stawowej, więzadeł, kości podchrzęstnej, błony maziowej i innych elementów stawu oraz stabilizujących go mięśni, prowadząca do zespołu klinicznego bólu stawów, któremu towarzyszą różnego stopnia ograniczenia sprawności i obniżona jakość życia. Wynika z tego, że jest to choroba złożona w swoim charakterze, a działania terapeutyczne nakierowane tylko na jeden z elementów nie mogą przynieść spodziewanych efektów.
Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów w gabinecie lekarza rodzinnego
15.02.2016
Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest schorzeniem, z którym lekarz rodziny spotyka się bardzo często w swojej codziennej praktyce. Jest to najczęstsza choroba stawów i najczęstsza przyczyna dolegliwości bólowych ze strony układu ruchu. Prowadząc do ograniczenia funkcji manualnych, a przede wszystkim lokomocyjnych, staje się przyczyną inwalidztwa...
Borelioza z Lyme w Europie. Jak rozpoznać i jak leczyć.
08.10.2015
Powszechne postrzeganie boreliozy w Polsce jest często zniekształcane przez wyolbrzymianie patogenezy, trudności w diagnostyce i leczeniu. Obecny w internecie tzw. szum informacyjny, fora internautów i informacje bazujące tylko na amerykańskiej literaturze medycznej stworzyły obraz potęgujący lęk przed tą chorobą...
Niesteroidowe leki przeciwzapalne w codziennej praktyce lekarskiej – ocena skuteczności i bezpieczeństwa
09.06.2015
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są jednymi z najczęściej stosowanych leków w codziennej praktyce lekarskiej. W Stanach Zjednoczonych ponad 12% populacji stosuje je regularnie, tzn. co najmniej 3 razy w tygodniu przez ponad 3 miesiące...
Ból ostry w reumatologii
14.12.2012
ól, zgodnie z przekazem biblijnym, towarzyszy człowiekowi od urodzenia. Według Amerykańskiego Towarzystwa ds. Bólu „Ból jest V objawem życia”. Pełni rolę ostrzegawczą, ale jest też powodem lęku, cierpienia, a nierzadko i depresji. Ból pozostaje wciąż niedocenianym problemem medycznym...
Leczenie bólu w chorobach reumatycznych
13.12.2011
Ból towarzyszy wszystkim chorobom reumatycznym. Wymaga leczenia równoległego do choroby podstawowej. Ból w chorobach reumatycznych to przede wszystkim ból przewlekły, choć może mieć też charakter ostry, jak np. w ataku dny. Ból przewlekły w odróżnieniu od ostrego nie pełni już funkcji fizjologicznej...
Badanie narządu ruchu w praktyce
12.12.2011
Dolegliwości ze strony narządu ruchu zgłaszane są często i bywają lekceważone. Lekarze niejednokrotnie wiążą je ze zmianami zwyrodnieniowymi, które są powszechne w starzejących się społeczeństwach. Tymczasem badanie narządu ruchu jest czynnością trudną, wymagającą od lekarza zaangażowania i czasu...
Polimialgia reumatyczna i olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń - diagnostyka i leczenie
01.03.2006
Objawy polimialgii reumatycznej i często współistniejące z nią olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń znane są i opisywane w źródłach historycznych od dawnych czasów...
Diagnostyka i leczenie zespołu fibromialgii
28.02.2006
3
Fibromialgia jest często występującym zespołem bólowym o nieznanej etiologii. Szacuje się, że częstość występowania fibromialgii w populacji ogólnej wynosi około 2%...
Opioidy w leczeniu bólu u chorych na choroby reumatyczne
28.02.2006
Problem bólu w praktyce ogólnolekarskiej nie jest wystarczająco doceniany. Szacuje się, że rocznie około 30% chorych w USA cierpi z powodu bólu przewlekłego.
Dieta w reumatoidalnym zapaleniu stawów
20.07.2005
1
Wiele produktów odżywczych posiada właściwości modulujące czynności organizmu człowieka na różnych poziomach. Niektóre działają podobnie do hormonów, wiążąc się z różnymi receptorami błonowymi lub jądrowymi, co zmienia procesy metaboliczne komórek. Stąd tematyka prewencji i terapii dietetycznej w różnych chorobach przewlekłych, między innymi w rzs, staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania.
20.07.2005
1
Zespół SAPHO - rozpoznanie i współczesne możliwości terapeutyczne
23.08.2004
Określenie zespołu SAPHO (synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis) zostało zaproponowane w 1987 roku przez Kahna i Chamot (1,2) dla zobrazowania współistnienia zmian skórnych, stawowych i kostnych. Jego dominującym objawem jest jałowe zapalenie kości.
23.08.2004