Standardy i wytyczne

Choroba zwyrodnieniowa stawów – zalecenia postępowania w roku 2016

Choroba zwyrodnieniowa stawów – zalecenia postępowania w roku 2016

Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) definiowana jest jako choroba chrząstki stawowej, więzadeł, kości podchrzęstnej, błony maziowej i innych elementów stawu oraz stabilizujących go mięśni, prowadząca do zespołu klinicznego bólu stawów, któremu towarzyszą różnego stopnia ograniczenia sprawności i obniżona jakość życia. Wynika z tego, że jest to choroba złożona w swoim charakterze, a działania terapeutyczne nakierowane tylko na jeden z elementów nie mogą przynieść spodziewanych efektów.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów w gabinecie lekarza rodzinnego

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów w gabinecie lekarza rodzinnego

Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest schorzeniem, z którym lekarz rodziny spotyka się bardzo często w swojej codziennej praktyce. Jest to najczęstsza choroba stawów i najczęstsza przyczyna dolegliwości bólowych ze strony układu ruchu. Prowadząc do ograniczenia funkcji manualnych, a przede wszystkim lokomocyjnych, staje się przyczyną inwalidztwa...

Borelioza z Lyme w Europie. Jak rozpoznać i jak leczyć.

Borelioza z Lyme w Europie. Jak rozpoznać i jak leczyć.

Powszechne postrzeganie boreliozy w Polsce jest często zniekształcane przez wyolbrzymianie patogenezy, trudności w diagnostyce i leczeniu. Obecny w internecie tzw. szum informacyjny, fora internautów i informacje bazujące tylko na amerykańskiej literaturze medycznej stworzyły obraz potęgujący lęk przed tą chorobą...

Ból ostry w reumatologii

Ból ostry w reumatologii

ól, zgodnie z przekazem biblijnym, towarzyszy człowiekowi od urodzenia. Według Amerykańskiego Towarzystwa ds. Bólu „Ból jest V objawem życia”. Pełni rolę ostrzegawczą, ale jest też powodem lęku, cierpienia, a nierzadko i depresji. Ból pozostaje wciąż niedocenianym problemem medycznym...

Leczenie bólu w chorobach reumatycznych

Leczenie bólu w chorobach reumatycznych

Ból towarzyszy wszystkim chorobom reumatycznym. Wymaga leczenia równoległego do choroby podstawowej. Ból w chorobach reumatycznych to przede wszystkim ból przewlekły, choć może mieć też charakter ostry, jak np. w ataku dny. Ból przewlekły w odróżnieniu od ostrego nie pełni już funkcji fizjologicznej...

Badanie narządu ruchu w praktyce

Badanie narządu ruchu w praktyce

Dolegliwości ze strony narządu ruchu zgłaszane są często i bywają lekceważone. Lekarze niejednokrotnie wiążą je ze zmianami zwyrodnieniowymi, które są powszechne w starzejących się społeczeństwach. Tymczasem badanie narządu ruchu jest czynnością trudną, wymagającą od lekarza zaangażowania i czasu...

Diagnostyka i leczenie zespołu fibromialgii

Diagnostyka i leczenie zespołu fibromialgii

comment 3

Fibromialgia jest często występującym zespołem bólowym o nieznanej etiologii. Szacuje się, że częstość występowania fibromialgii w populacji ogólnej wynosi około 2%...

Dieta w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Dieta w reumatoidalnym zapaleniu stawów

comment 1

Wiele produktów odżywczych posiada właściwości modulujące czynności organizmu człowieka na różnych poziomach. Niektóre działają podobnie do hormonów, wiążąc się z różnymi receptorami błonowymi lub jądrowymi, co zmienia procesy metaboliczne komórek. Stąd tematyka prewencji i terapii dietetycznej w różnych chorobach przewlekłych, między innymi w rzs, staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania.

Zespół SAPHO - rozpoznanie i współczesne możliwości terapeutyczne

Zespół SAPHO - rozpoznanie i współczesne możliwości terapeutyczne

Określenie zespołu SAPHO (synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis) zostało zaproponowane w 1987 roku przez Kahna i Chamot (1,2) dla zobrazowania współistnienia zmian skórnych, stawowych i kostnych. Jego dominującym objawem jest jałowe zapalenie kości.

Pacjent z polimialgią reumatyczną w praktyce lekarza rodzinnego

Polimialgia reumatyczna należy do chorób o słabo poznanej etiologii i tylko częściowo wyjaśnionej patogenezie. Jest jednym z typowych schorzeń reumatologicznych wieku starszego. Rozpoznaje się ją zwykle po 50. roku życia i jej częstość występowania rośnie wraz z wiekiem.

Rabdomioliza

Rabdomioliza jest zespołem objawów klinicznych i biochemicznych, które są następstwem uszkodzenia mięśni poprzecznie prążkowanych. W wyniku uszkodzenia miocytów ich wewnątrzkomórkowe składniki są uwalniane do przestrzeni międzykomórkowej i następnie do krwi.

Choroba Stilla u dorosłych

Choroba Stilla u dorosłych to rzadko występująca układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów charakteryzująca się gorączką, zmianami skórnymi uwidaczniającymi się wraz z nasileniem gorączki, niewystępowaniem w surowicy czynnika reumatycznego klasy IgM, zapaleniem wielostawowym, powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz zapaleniem wielu narządów i błon surowiczych.