Ciekawe przypadki

Pacjent z polimialgią reumatyczną w praktyce lekarza rodzinnego
15.03.2016
Polimialgia reumatyczna należy do chorób o słabo poznanej etiologii i tylko częściowo wyjaśnionej patogenezie. Jest jednym z typowych schorzeń reumatologicznych wieku starszego. Rozpoznaje się ją zwykle po 50. roku życia i jej częstość występowania rośnie wraz z wiekiem.
Choroba Stilla u dorosłych
02.04.2008
Choroba Stilla u dorosłych to rzadko występująca układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów charakteryzująca się gorączką, zmianami skórnymi uwidaczniającymi się wraz z nasileniem gorączki, niewystępowaniem w surowicy czynnika reumatycznego klasy IgM, zapaleniem wielostawowym, powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz zapaleniem wielu narządów i błon surowiczych.
02.04.2008
Rabdomioliza
02.04.2008
3
Rabdomioliza jest zespołem objawów klinicznych i biochemicznych, które są następstwem uszkodzenia mięśni poprzecznie prążkowanych. W wyniku uszkodzenia miocytów ich wewnątrzkomórkowe składniki są uwalniane do przestrzeni międzykomórkowej i następnie do krwi.
02.04.2008
3
Zmiany w sercu w przebiegu twardziny układowej
02.04.2008
Twardzina układowa jest układową chorobą tkanki łącznej, która charakteryzuje się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, prowadzącym do ich niewydolności, zaburzeniami morfologii i czynności naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowościami układu immunologicznego. Szczyt zachorowań przypada między 30. a 50. rokiem życia.
02.04.2008
Artropatia hemofilowa
02.04.2008
1
Hemofilia jest wrodzoną koagulopatią spowodowaną niedoborem osoczowych czynników krzepnięcia. W przypadku hemofilii A dotyczy on VIII czynnika krzepnięcia, a w przypadku hemofilii B niedobór dotyczy IX czynnika krzepnięcia. Istotą choroby jest upośledzenie krzepnięcia krwi i tendencja do krwawień. Typowe i częste w ciężkiej hemofilii są nawracające wylewy do dużych stawów.
02.04.2008
1
Narząd ruchu w chorobach tarczycy
02.04.2008
Choroby tarczycy należą do najczęstszych zaburzeń czynności układu wydzielania wewnętrznego. Ze względu na wpływ hormonów tarczycy na prawie wszystkie komórki organizmu, symptomatologia zaburzeń wydzielania omawianych hormonów jest bardzo bogata i dotyczy licznych narządów. Dolegliwości i zmiany w narządzie ruchu są często pomijane w klinicznej ocenie chorych na nadczynność lub niedoczynność tarczycy lub nie są wiązane przyczynowo z zaburzeniami funkcji tego gruczołu.
02.04.2008
Dna wielostawowa o charakterze przypominającym reumatoidalne zapalenie stawów
01.03.2006
1
46-letni otyły mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym, kamicą nerkową oraz wieloletnią dną moczanową w wywiadzie został skierowany do kliniki z podejrzeniem reumatoidalnego zapalenia stawów.
01.03.2006
1
Osteoporoza w przebiegu chorób przewodu pokarmowego
28.02.2006
Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu charakteryzującą się ubytkiem masy kostnej i zaburzeniami mikroarchitektury kości prowadzącymi do obniżenia wytrzymałości kości, co zwiększa ryzyko złamania. Jest to definicja podana przez National Institutes of Health (NIH).
Panniculitis
24.08.2004
Terminem panniculitis określa się odczyn zapalny dotyczący tkanki tłuszczowej, najczęściej podskórnej, związany z martwicą komórek tłuszczowych. Zapalenie to może występować samodzielnie bądź współistnieć z uogólnionymi chorobami tkanki łącznej, zespołami limfoproliferacyjnymi, chorobami trzustki, nowotworami. Przyczyna choroby pozostaje do chwili obecnej nieznana.
24.08.2004