Artykuły

Ból w zespole antyfosfolipidowym

Ból w zespole antyfosfolipidowym

Zespół antyfosfolipidowy jest spowodowany nieprawidłową funkcją układu odpornościowego, który zaczyna produkować przeciwciała skierowane przeciw własnemu organizmowi.

Katastrofalny zespół antyfosfolipidowy

Katastrofalny zespół antyfosfolipidowy

Katastrofalny zespół antyfosfolipidowy jest najgroźniejszą postacią zespołu antyfosfolipidowego, charakteryzującą się szybko powstającą zakrzepicą w małych naczyniach wielu narządów i wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym, małopłytkowością i niedokrwistością hemolityczną.

Bóle głowy w chorobach autoimmunologicznych

Bóle głowy w chorobach autoimmunologicznych

Zapalenia naczyń w chorobach autoimmunologicznych są ważnymi przyczynami wtórnych bólów głowy. W artykule omówiono częstość występowania bólów głowy w pierwotnych i wtórnych zapaleniach naczyń ośrodkowego układu nerwowego.

Choroba zwyrodnieniowa stawów 2016 – nie jesteśmy bezradni

Choroba zwyrodnieniowa stawów 2016 – nie jesteśmy bezradni

comment 1

Wydaje się, że liczba pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi zarówno kręgosłupa, jak też stawów obwodowych będzie w najbliższych latach szybko wzrastać, co wiąże się m.in. ze starzeniem się populacji i niekorzystnymi zmianami stylu życia, szczególnie zmniejszeniem aktywności fizycznej. Ocenia się, że objawowa choroba zwyrodnieniowa stawów dotyczy obecnie ok. 8 mln Polaków (1).

Fakty i mity na temat nimesulidu – wnioski ze stanowiska ekspertów

Fakty i mity na temat nimesulidu – wnioski ze stanowiska ekspertów

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są najczęściej stosowanymi lekami nie tylko w terapii bólu, ale również w praktyce klinicznej. Aby maksymalizować korzyści terapeutyczne i minimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zdać sobie sprawę, że wybór NLPZ nie może być przypadkowy i musi uwzględniać nie tylko główny mechanizm działania, jakim jest hamowanie aktywności cyklooksygenazy, ale także efekty pozacyklooksygenazowe oraz indywidualnie oszacowane ryzyko wystąpienia polekowych działań niepożądanych

Izolowane zapalenie naczyń  ośrodkowego układu nerwowego

Izolowane zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego

Zapalenie naczyń to grupa chorób wielonarządowych lub ograniczonych do jednego narządu, których cechą wspólną są morfologiczne zmiany wskazujące na zapalenie ściany naczyń krwionośnych. Prowadzą one do wystąpienia objawów i zmian klinicznych zależnych od rodzaju zajętego naczynia, stopnia zwężenia jego światła wywołującego niedokrwienie i uszkodzenie zaopatrywanych w krew tkanek, a także rozległości, nasilenia i czasu trwania procesu zapalnego.

Choroba Takayasu

Choroba Takayasu

Choroba Takayasu jest przewlekłym zapaleniem naczyń dotyczącym tętnicy głównej, czyli aorty i jej dużych odgałęzień, rzadziej obejmująca tętnicę płucną i tętnice wieńcowe. Choroba zawdzięcza nazwę japońskiemu okuliście, profesorowi na Uniwersytecie w Kanazawa - Mokito Takayasu, który w 1908 roku opisał zmiany na dnie oka u dwóch kobiet z brakiem tętna na tętnicy promieniowej.

Leczenie chorych na ziarniniakowatość Wegenera

Leczenie chorych na ziarniniakowatość Wegenera

Pierwszy pełny opis zapalenia naczyń, nazwanego później ziarniniakowatością Wegenera (lub ziarniniakiem Wegenera) pochodzi z 1936 roku. Jest to choroba charakteryzująca się występowaniem martwiczych zapaleń drobnych naczyń żylnych i tętniczych z wytwarzaniem około- i wewnątrznaczyniowych ziarniniaków w wielu narządach, szczególnie w obrębie górnych dróg oddechowych, płuc i nerek.

Choroby metaboliczne mięśni

Choroby metaboliczne mięśni

Miopatie to bardzo duża grupa chorób o różnych przyczynach i patomechanizmach (1), w której ważną podgrupą są choroby metaboliczne. Nauka o metabolicznych chorobach mięśni jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny. Pierwszy opis miopatii (niedobór miofosforylazy) pochodzi z 1951 roku, a pierwsze defekty enzymatyczne zostały rozpoznane w roku 1959.

Pacjent z polimialgią reumatyczną w praktyce lekarza rodzinnego

Polimialgia reumatyczna należy do chorób o słabo poznanej etiologii i tylko częściowo wyjaśnionej patogenezie. Jest jednym z typowych schorzeń reumatologicznych wieku starszego. Rozpoznaje się ją zwykle po 50. roku życia i jej częstość występowania rośnie wraz z wiekiem.

Rabdomioliza

Rabdomioliza jest zespołem objawów klinicznych i biochemicznych, które są następstwem uszkodzenia mięśni poprzecznie prążkowanych. W wyniku uszkodzenia miocytów ich wewnątrzkomórkowe składniki są uwalniane do przestrzeni międzykomórkowej i następnie do krwi.

Choroba Stilla u dorosłych

Choroba Stilla u dorosłych to rzadko występująca układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów charakteryzująca się gorączką, zmianami skórnymi uwidaczniającymi się wraz z nasileniem gorączki, niewystępowaniem w surowicy czynnika reumatycznego klasy IgM, zapaleniem wielostawowym, powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz zapaleniem wielu narządów i błon surowiczych.