Artykuły

Zastosowane leków biologicznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub spondyloartropatie seronegatywne

Zastosowane leków biologicznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub spondyloartropatie seronegatywne

Pojęcie "leki biologiczne" jest pojęciem o nieprecyzyjnej definicji. Powstało ono na określenie leków, które oddziałują swoiście na określone etapy procesów immunologiczno-zapalnych. Lekami tymi były początkowo przeciwciała monoklonalne uzyskane metodami inżynierii genetycznej i dlatego określono je jako "leki biologiczne" w przeciwieństwie do leków uzyskiwanych drogą syntezy chemicznej.

Reumatologia: marzenia i rzeczywistość

Reumatologia: marzenia i rzeczywistość

Reumatologia w ostatnich dekadach przeszła wiele przeobrażeń. Jako samodzielna specjalność wyłoniła się z nauki o chorobach wewnętrznych nieco więcej niż pół wieku temu. Dalszy jej rozwój był odmienny od innych specjalności szczegółowych wyodrębnionych z interny, bowiem przez stosunkowo długi czas nie zmienił się ani zasób metod diagnostycznych, ani terapeutycznych jakimi dysponowała reumatologia.

Współczesne podejście do diagnostyki i leczenia boreliozy

Współczesne podejście do diagnostyki i leczenia boreliozy

comment 6

Borelioza z Lyme jest najczęściej występującą u ludzi chorobą przenoszoną przez kleszcze. Pierwsze przypadki choroby, które wystąpiły w latach 70. u dzieci w miasteczku Lyme w stanie Connecticut w USA były traktowane jako młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów.

Leczenie osteoporozy w Polsce

Leczenie osteoporozy w Polsce

comment 1

Specyfika leczenia osteoporozy w Polsce jest bezpośrednim odzwierciedleniem zmian jakie dokonywały się na świecie.

Ból przewlekły w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Ból przewlekły w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Ból jest jednym z objawów klinicznych, z którym lekarz styka się najczęściej. Może stanowić cenną informację diagnostyczną i odzwierciedlać efekty leczenia. Wiedza i poglądy na temat patofizjologii powstawania bólu, zwłaszcza w ostatnim okresie, podlegały dynamicznym procesom rozwojowym.

Postępy w leczeniu zapaleń naczyń

Postępy w leczeniu zapaleń naczyń

Zapalenie naczyń (vasculitis, ZN) to grupa schorzeń, których cechą wspólną jest uogólniony lub ograniczony proces zapalny toczący się w obrębie naczyń, z następową ich martwicą oraz upośledzeniem przepływu. Patologia ta obejmować może zarówno naczynia żylne, jak i tętnicze, a także kapilary narządów wewnętrznych, skóry, mięśni, stawów oraz układu nerwowego.

Leki stosowane w reumatologii a układ krążenia

Leki stosowane w reumatologii a układ krążenia

Patologie w układzie krążenia spotykane w chorobach reumatoidalnych mogą wynikać bezpośrednio ze zmian morfologicznych w obrębie tego układu (jak np. w zespole Marfana) lub zmian zapalnych, które stanowią podstawowe kryterium rozpoznania schorzenia (jak w gorączce reumatycznej) (1). Mogą być także wtórnym następstwem nieswoistego procesu zapalnego i zapalenia naczyń (vasculitis), będących istotą różnych schorzeń (np. rzs, tru, choroby Takayashu).

Drabina analgetyczna według WHO i jej znaczenie w reumatologii

Drabina analgetyczna według WHO i jej znaczenie w reumatologii

comment 1

Ból należy do podstawowych objawów chorób układu kostno-stawowego. Jest on uczuciem emocjonalnym związanym z uszkodzeniem tkanki. Ból receptorowy wywołany jest podrażnieniem receptorów bólu, zwanych nocyceptorami. Rozmieszczone są one w całym organizmie, także w stawach i okostnej. Ból niereceptorowy, zwany neuropatycznym, powstaje na skutek uszkodzenia struktur układu nerwowego.

Układ nerwowy u chorych na twardzinę układową

Układ nerwowy u chorych na twardzinę układową

Mimo opisów rodzinnego występowania choroby czy też związku z układem antygenów klasy HLA nie stwierdzono jednoznacznie genetycznego tła schorzenia. Prawdopodobnie przyczyna twardziny leży u podłoża wzmożonej, niekontrolowanej syntezy de novo białek kolagenowych, a nie ich upośledzonego rozpadu i nadmiernego gromadzenia.

Miopatie mitochondrialne

Miopatie mitochondrialne

comment 2

Stworzone w latach pięćdziesiątych podstawy genetyki molekularnej, uwieńczone w ostatnich latach "odczytaniem" ludzkiego genomu, przyjmowały początkowo, że cały zapis genetyczny zawarty jest w jądrze komórkowym...

Zastosowanie allopurynolu w leczeniu chorych na dnę moczanową

Zastosowanie allopurynolu w leczeniu chorych na dnę moczanową

Dna moczanowa jest chorobą wywoływaną przez kryształy moczanu sodu powstające w płynie stawowym, tkankach i narządach. Obecność kryształów powoduje ostry odczyn zapalny najczęściej w obrębie stawów ("napad dny").

Leczenie czynnikami biologicznymi chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Leczenie czynnikami biologicznymi chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (zzsk) jest przewlekłą chorobą zapalną charakteryzująca się kostnieniem stawów i więzadeł kręgosłupa, zapaleniem stawów obwodowych oraz zapaleniem przyczepów ścięgnistych (enthesitis). Częstość występowania zzsk ocenia się na 0,2-0,9% wśród przedstawicieli rasy kaukaskiej.

Pacjent z polimialgią reumatyczną w praktyce lekarza rodzinnego

Polimialgia reumatyczna należy do chorób o słabo poznanej etiologii i tylko częściowo wyjaśnionej patogenezie. Jest jednym z typowych schorzeń reumatologicznych wieku starszego. Rozpoznaje się ją zwykle po 50. roku życia i jej częstość występowania rośnie wraz z wiekiem.

Rabdomioliza

Rabdomioliza jest zespołem objawów klinicznych i biochemicznych, które są następstwem uszkodzenia mięśni poprzecznie prążkowanych. W wyniku uszkodzenia miocytów ich wewnątrzkomórkowe składniki są uwalniane do przestrzeni międzykomórkowej i następnie do krwi.

Choroba Stilla u dorosłych

Choroba Stilla u dorosłych to rzadko występująca układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów charakteryzująca się gorączką, zmianami skórnymi uwidaczniającymi się wraz z nasileniem gorączki, niewystępowaniem w surowicy czynnika reumatycznego klasy IgM, zapaleniem wielostawowym, powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz zapaleniem wielu narządów i błon surowiczych.