Artykuły

Talidomid - perspektywy nowych wskazań terapeutycznych

Talidomid - perspektywy nowych wskazań terapeutycznych

Talidomid jest pochodną kwasu glutaminowego, który jako lek o działaniu sedatywnym wprowadzono w roku 1956 na rynek farmaceutyczny pod nazwą Contergan (1). Z uwagi na jego niską toksyczność, wykazaną na modelu zwierzęcym i niewielkie objawy niepożądane, przyjmowany był chętnie przez kobiety w ciąży dla złagodzenia objawów nudności.

Diagnostyka obrazowa wczesnych postaci zapalenia stawów

Diagnostyka obrazowa wczesnych postaci zapalenia stawów

comment 1

Badania obrazowe stanowią istotny element w diagnostyce zapaleń stawów. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów obecność nadżerek w radiogramach rąk i stóp pozwala na potwierdzenie rozpoznania choroby. Nadżerki są jednak zmianą późną i nieodwracalną, którą poprzedza zapalenie błony maziowej stawu.

Zmiany w jelitach a zapalenie stawów

Zmiany w jelitach a zapalenie stawów

Istnieje bardzo wiele danych epidemiologicznych, klinicznych i eksperymentalnych (badania na zwierzętach) wskazujących na istnienie wzajemnych powiązań między jelitem a układem motorycznym.

Pacjent z polimialgią reumatyczną w praktyce lekarza rodzinnego

Polimialgia reumatyczna należy do chorób o słabo poznanej etiologii i tylko częściowo wyjaśnionej patogenezie. Jest jednym z typowych schorzeń reumatologicznych wieku starszego. Rozpoznaje się ją zwykle po 50. roku życia i jej częstość występowania rośnie wraz z wiekiem.

Rabdomioliza

Rabdomioliza jest zespołem objawów klinicznych i biochemicznych, które są następstwem uszkodzenia mięśni poprzecznie prążkowanych. W wyniku uszkodzenia miocytów ich wewnątrzkomórkowe składniki są uwalniane do przestrzeni międzykomórkowej i następnie do krwi.

Choroba Stilla u dorosłych

Choroba Stilla u dorosłych to rzadko występująca układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów charakteryzująca się gorączką, zmianami skórnymi uwidaczniającymi się wraz z nasileniem gorączki, niewystępowaniem w surowicy czynnika reumatycznego klasy IgM, zapaleniem wielostawowym, powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz zapaleniem wielu narządów i błon surowiczych.